מחירון חניה

מנוי רגיל
3שח/שעה
החיוב יתבצע דרך האפליקציה לאחר סיום החניה בהתאם לשעות השהיה בחניון. יש צורך לוודא שכרטיס האשראי בתוקף לפני תחילת החניה.
מנוי רב קו
12 שעות חינם/בכל יום
אם ברשותכם כרטיס רק קו בתוקף, אתם נהנים מ12 שעות חינם בכל יום. לאחר 12 שעות החיוב הינו 3 ש"ח לשעה. 
שימוש חד פעמי
3שח/שעה
ניתן להירשם לשימוש חד פעמי בעמדת מולטימדיה שנמצאת בסמוך לחניון. יש להצטייד בכרטיס אשראי בתוקף בעת הרישום. 
בדיקת שאלות בעברית
מוצג כראוי 30/1/22